ban03

×

هشدار

فرم#4 وجود ندارد و یا منتشر نشده است.

کاربر گرامی، جهت اخذ نمایندگی فروش، می توانید با شماره‌ی 02533673905 تماس حاصل فرموده و یا درخواست خود را به شماره 02533673933 فکس نمایید.

 

شركت روغن موتورقم در زمينه تولید روانکارها فعاليت نموده و در اين راستا خطی مشی كلي شركت، دستيابي به رضايت ذينفعان از طـريق تعيين نيازمنديها ، تلاش در جهت بـرآورده نمـودن ايـن نياز ها و تعهد به اجراي كليه قوانين در تمامي حوزه ها ی كيفي مي باشد. مديريت شركت خود را متعهد مي داند در راستاي اين ديدگاه ، بستر مناسبي جهت بهبود مستمر و اثربخشي آن فراهم آورد تا از دستيابي به اهداف ذيل اطمينان حاصل نمايد :

  • 1-افزايش سهم بازار قابل كسب با درنظرداشتن نيازمنديهاي حال وآينده مشتريان .
  • 2-افزايش رضايتمندي مشتريان با تامین هر چه بیشتر خواسته های آنان.
  • 3-ارتقاء سطح كيفيت محصولات .
  • 4-تلاش در جهت افزايش صلاحيت علمي ، عملي و انگيزه كاركنان .
  • 5-افزایش سطح پاسخگویی مناسب در جهت پشتیبانینمایندگان و مشتریان.

شرکت روغن موتور قم قصد دارد در افق 1400 شرکتی باشد سرآمد اعم از تولید و تامین و صادرات روانکار و محصولات مرتبط در سراسر منطقه، منطبق بر استاندارهای ملی و بین المللی و با توجه به حفظ محیط زیست و همگام با آخرین دستاوردهای تکنولوژیکی ساخت محصولات و دارای بالاترین سهم در بازار مصرف کشور در محصولات نهایی بین شرکت های بخش خصوصی با تاکید بر حفظ منافع مشتریان باشد.

ماموریت:

مابر آنیم تا با اتکاء به نیروی توانمند داخلی و با استفاده از تکنولوژی روز با تولید، عرضه و تجارت انواع محصولات روانکار در کشور و منطقه با کیفیت و سودآوری مطلوب در جهت دستیابی به اهداف ذینفعان اقدام نماییم .