کاربران محترم:

اطلاعات زیر با استفاده از توصیه خودروساز گردآوری شده است. خواهشمند است حتما به دفترچه خودرو خود مراجعه و طبق توصیه خودروساز اقدام نمایید.

در حال پردازش درخواست...
در حال پردازش درخواست...

با مراجعه به دفترچه راهنمای خودروی خود و مشاهده صفحه اختصاصی موتور و روغن موتور می توانید اطلاعات لازم را جمع آوری و بر اساس آن اقدام به انتخاب استاندارهای مشخص شده نمایید.

در حال پردازش درخواست...