کد محصول:

GL4 75W80

روغن دنده خودرو (دستی)

این محصول با استفاده از روغن پايهمرغوب و مواد افزودنی ويژه EP بهمنظورتحملدربرابرفشاربالا Extreme Pressureجهت مصرف در جعبه دنده های دستي )غير اتوماتيك( تحت شرايط عملياتي متوسط تا سخت و مطابق با سطح كارايي API GL-4 توليدگرديده است.

سطوح کارایی

 • GL4 API
 • 75W80 SAE
خصوصیات
 • حرارتی بسیار خوب
 • در برابر اکسیداسیون
 • محافظت در برابر سايش
 • كاركرد در جعبه دنده هايي با شرايط متوسط تا سخ
 • بارهاي زياد
 • مناسب و سياليت در دماهاي بسيار پايين

GL4 75W80

روغن دنده خودرو (دستی)

  Product Data Sheet Qom Motor Oil Co.
شرکت روغن موتور قم
Gear Oil , API: GL4 , SAE: 75W80 Product type
Specification Value Typical value Units Test Method Properties
Clear Clear - Visual Appearance
* 2-2.5 - ASTM D1500 Color
* 0.858-0.860 g/cm3 ASTM D1298 Density
7-11 8.5-9.5 cSt ASTM D445 Viscosity @ 100 °C
-39 -42 °C ASTM D91 Pour Point
160 168-176 °C ASTM D92 Flash Point
نوع بسته بندی
 • ظرف 1 لیتری پلاستیکی
 • ظرف 20 لیتری پلاستیکی

تماس با ما

 • قم، شهرک صنعتی سلفچگان، بلوار خلیج فارس، خیابان کوثر، خیابان سینا
 • 025-33673905
 • info@qmoil.com